تبلیغات
ابر مطلب - یه کد خفن
تاریخ : دوشنبه 12 تیر 1391 | 07:19 ب.ظ | نویسنده : سبحان سبحان
در حال جست و جو تو وبسایت ها بودم که یه کد لینک باکس حرفه ای پیدا کردم. برای دریافت کد به ادامه ی مطلب بروید.
           

این هم نمونه ی کد
                 

کد در این قسمت:

<form  name="take">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
      <td width="100%"><select name="take2" size="5">
        <option selected value="http://www.javascriptkit.com">JavaScript Kit frontpage</option>
        <option value="http://www.javascriptkit.com/javaindex.htm">JavaScript Tutorials</option>
        <option value="http://www.javascriptkit.com/cutpastejava.htm">Free JavaScripts</option>
        <option value="http://www.javascriptkit.com/howto/webbuild.htm">Web Building Tutorials</option>
        <option value="http://www.javascriptkit.com/java/javafront.htm">Free Java Applets</option>
        <option value="http://www.javascriptkit.com/frontpage.htm">FrontPage Tutorials</option>
        <option value="http://www.cnn.com">CNN</option>
        <option value="http://www.microsoft.com">Microsoft</option>
        <option value="http://www.netscape.com">Netscape</option>
      </select>

<script>
<!--

/*Combo Link Box script- By JavaScript Kit
(www.javascriptkit.com)
Over 200+ free JavaScripts here!
*/
function taking()
{
location=
document.take.take2.options[document.take.take2.selectedIndex].value
}
//-->
</script>
</td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="100%"><div align="center"><center><p><input type="button"
      value="Take Me There!" name="B1" onClick="taking()"></td>
    </tr>
  </table>
</form>

<p align="center"><font face="arial" size="-2">This free script provided by</font><br>
<font face="arial, helvetica" size="-2"><a href="http://javascriptkit.com">JavaScript
Kit</a></font></p>