تبلیغات
ابر مطلب - درباره ی بازی down of war 2 نسخه ی chaos rising
تاریخ : جمعه 25 فروردین 1391 | 12:52 ب.ظ | نویسنده : سبحان سبحان
http://uploadkon.ir/uploads/abf062c4eee8b7e67b373fd72f32ace6.gif

اگر روزی از من بپرسند که چه بازی را بهترین بازی استراتژیک انتخاب می کنی , من


قطعا خواهم گفت بازی down of war. این بازی گروهی را کنترل می کنی که شامل 6


آدم همراه با فرمانده است. یکی از آن ها گروهی هستند که در ابتدا اسلحه ی دوربین دار


دارند که این گروه شامل 3 نفر است. گروه دیگر کسی هست که اسلحه ی یوزی مانند


دارند که آن گروه شامل 4 نفر است و یک گروه دیگر وجود دارد که با خود تیرباری قوی


حمل می کنند که آن ها شامل 3 نفر هستند. شما در این بازی با این گروه خود به جاهای


مختلف می روید و مناطق را تحت تصرف خود قرار می دهید. بعد از این که چنر مرحله


را رد کنید آدم های دیگری را نیز آزاد خواهید کرد. مانند ربات و یک جادوگر و یک


دسته ی 3 نفره که داری جت پکی در پشت خود هستند. شما فقط می توانید چهار گروه را


با خود به مرحله ی بعد ببرید که انتخاب آن ها توسط خود شما است. در هر مرحله بازی


شما هر چه بیش تر آدم بکشید احتمال این که اسلحه های بیش تری بدست آورید خیلی زیاد


است. شما می توانید اسلحه های زیادی را به دست آورید و آن ها را به یاران خویش


بدهید.