تبلیغات
ابر مطلب - چرا وقتی دور خودمان می چرخیم سرگیجه می گیریم؟
تاریخ : پنجشنبه 11 اسفند 1390 | 06:41 ب.ظ | نویسنده : سبحان سبحان

                چرا وقتی دور خودمان می چرخیم سرگیجه می گیریم؟


در گوش هاسه مجرای منحنی شکل وجود دارد که پر از مایع است. ما وقتی به دور خود


می چرخیم این مایع تکان می خورد و اعصاب به مغز پیغام می فرستد که ما در حال


چرخیدن هستیم. وقتی دیگر نمی چرخیم ، این مایع هم چنان تکان می خورد ، در نتیجه


مغز پیامی اشتباه دریافت می کند و احساس سر گیجه می کنیم.