تبلیغات
ابر مطلب - کدام حشرات والدین تنبلی هستند؟
تاریخ : پنجشنبه 11 اسفند 1390 | 06:40 ب.ظ | نویسنده : سبحان سبحان

                           کدام حشرات والدین تنبلی هستند؟


زنبورانگل از بچه هایش مراقبت نمی کند.او وارد آشیانه زنبور دیگری می شود و در آن


جا تخم می گذارد.وقتی نوزادانش به دنیا می آیند ،هر چه پیدا می کنند ، می خورند ، حتی


برادرها و خواهرهای ناتنی خود را که در واقع صاحب آشیانه بوده اند.