تبلیغات
ابر مطلب - وصال شیرازی
تاریخ : پنجشنبه 20 بهمن 1390 | 06:32 ب.ظ | نویسنده : سبحان سبحان

                                  وصال شیرازی


محمد شفیع بن اسمعیل شیرازی ملقب به میرزا کوچک و متخلص (وصال) از ادبا و


شعرای معروف دوران فتحعلی شاه و محمد شاه قاجار بود. از آثار وی دیوان شعر و 


مثنوی بزم وصال است (اطواق الذهب) زمخشری را نیز به فارسی ترجمه کرده است.