تبلیغات
ابر مطلب - کدام بیماری از پشه به انسان منتقل می شود و سالیانه یک میلیون نفر را می کشد؟

    کدام بیماری از پشه به انسان منتقل می شود و سالیانه یک میلیون نفر را می کشد؟


در بعضی از کشورهای گرمسیری پشه ها ناقل بیماری مهلک و کشنده ای به نام مالاریا


هستند.این بیماری از راه نیش پشه ها به دیگران سرایت می کند.هر ساله بیش از دویست


میلیون نفر به بیماری مالاریا مبتلا می شوند که بیش از یک میلیون نفر از آن ها می میرند.
طبقه بندی: