تبلیغات
ابر مطلب - صلیب سرخ چگونه به وجود آمد؟
تاریخ : پنجشنبه 29 دی 1390 | 03:11 ب.ظ | نویسنده : سبحان سبحان

                       صلیب سرخ چگونه به وجود آمد؟


در یکی از روزهای گرم ماه ژوئن سال 1895 میلادی در نزدیکی محل وقوع جنگ (


سولفرینو ) هزاران هزار کشته و زخمی در این طرف و آن طرف میدان جنگ افتاده


بودند چند نفر جراح تند و تند دست به کار نجات مجروحین بودند ولی متاسفانه آن قدر


تعداد زخمی هازیاد بود که بسیاری از آن ها قبل از این که کسی به دادشان برسد یکی بعد


از دیگری جان می سپردند. در این حین یک سوئیسی جوان به نام ( هنری دنانت ) که از


محل این جنگ خونین سفر می کرد از دیدن این منظره خونین و صدای آه و ناله ی


مجروحین به شدت متاثر گردیده و بی درنگ دست به کار شد. ولی تعداد زخمی ها زیاد


تر از آن بود که هنری دنالت واقعا کاری از دستش ساخته باشد. در این موقع این مسافر


جوان فکری به خاطرش رسیده و شروع کرد به جمع کردن عده ای از زنان داوطلب از


دهکده ای که در آن نزدیکی قرار داشت. این گروه زنان و دختران خیر خواه با راهنمایی


هنری دنانت فورا دست به کار شده و به پرستاری از مجروحین پرداختند. بعد از آن


هنری دنانت خلاصه هایی از مشاهدات خود را از وضع رقت انگیز مجروحین جنگی به


صورت گزارشی نوشته و در آن شرح داد که شاهد چه وضع و مناظر دلخراشی بوده


است. به عقیده او ، اگر یک سازمان به وجود می آمد که بدون توجه به فرق گذاشتن بین


ملیت هر کس ، داوطلبانه به نجات مجروحین هر جنگی می شتافت ، مسلما در این قبیل


وقایع ، تعداد تلفات به حداقل می رسید. بدین ترتیب بود که به خاطر سپاس گذاری از


توجه و همنوع دوستی هنری دنانت معاهده ( صلیب سرخ ) مورد قبول چهار ده کشور


شرکت کننده در کنفرانس بین المللی در ژنو به سال 1864 میلادی گردید و مجددا در


سال 1906 تجدید نظرو اصلاح شد. وظیفه ی مهم سازمان ( صلیب سرخ ) کمک به


مجروحین جنگ ، صرف نظر از ملیت و نژاد آن ها بود. پرچم سوئیس هم با تعغییراتی


، یعنی پس و پیش کردن رنگ هایش ، به عنوان آرم صلیب سرخ در نظر گرفته شد.


اکنون تحت این پرچم ، ملیت های بسیاری قلبا در کمک به همنوع در مواقع اضطراری


یا جنگ متحد شده اند. به این جهت در هر جنگی ، این پرچم رحمت چه از طرف دوست


یا دشمن ، مورد احترام می باشد. بنیان جامعه صلیب سرخ انگلیس ، در سال 1870


میلادی نهاده شد و در سال 1908 تشکیل گردید.
طبقه بندی:
برچسب ها: صلیب سرخ چگونه به وجود آمد چگونگی به وجود آمدن صلیب سرخ پرچم سوئیس چه ربطی به صلیب سرخ دارد بنیان گذار صلیب سرخ چه کشوری است وظیفه ی صلیب سرخ چیست چه کسی صلیب سرخ را به وجود آورد در چه حالتی صلیب سرخ به وجود آمد،