تبلیغات
ابر مطلب - درباره ی کاراته
تاریخ : پنجشنبه 29 دی 1390 | 02:58 ب.ظ | نویسنده : سبحان سبحان

                                         کاراته


کاراته یک نوع ورزش رزمی است. روش مبارزه با دست خالی و شامل ضربه های


سریع دست و پا. در سال 1921 میلادی یکی از بزرگترین استادان کاراته اوکیناوا


(گچین فونا کوشی) توانست با قدرت و ظرافت تمام کاراته را به ژاپن معرفی نمود.


برخی دیگر  از هنر جویان که تحت تعلیم بزرگترین استادان اوکیناوا قرار گرفته بودند


تکنیک های سنتی را با یکدیگر ترکیب نموده و سبک های متعددی از کاراته به وجود


آوردند. در حال حاضر سبک های مختلف کاراته بالغ بر صدها سبک می شود که در


واقع بازگشت همه آن ها به چهار سبک اصلی و مادر از سبک های اصلی و کنترلی و


یک سبک نیمه کنترلی می باشد. سبک های کنترلی عبارت اند از 1- شوتوکان 2-


شیتوریو 3- گوجوریو 4- وادوریو و سبک نیمه کنترلی عبارت است از: کیو کشین.
طبقه بندی:
برچسب ها: درباره ی کاراته انواع سبک کاراته کاراته چیست کارته چه نوع ورزشی است تاریخ کاراته سبک های مادر کاراته کاراته را چه کسی بنیان گذاری کرده است کاراته را وصف کنید کاراته چیست به ئچه سبکی کاراته می گویند کاراته یعنی چه کاراته چند نوع سبک دارد سبک های مختلف کاراته،